alt

 

alt

     เริ่มต้นแล้ว....กับการเรียนรู้สุนทรียภาพบนปลายพู่กันจีน  วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักปรัชญาและวัฒนธรรมจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการอบรม “ศิลปะการเขียนพู่กันจีน” รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 1  โดยมีอาจารย์  อาจารย์หลิว เจี่ยผิง (Liu Jiaping) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2558 ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษาที่ 1

 

alt

 

alt

 

 

alt

     เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักสื่อสารองค์กรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 57 ตอน “Young Guardians of The Industry ผู้พิทักษ์อุตสาหกรรมรุ่นเยาว์”เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมความมั่นใจ พร้อมกล้าแสดงออก เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนควบคุมการผลิต การปรับปรุงกระบวนการ และการคิดวิเคราะห์ รวมถึงมองเห็นแนวทางการศึกษาต่อและโอกาสในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 60คน จาก 8 โรงเรียน

     เริ่มกิจกรรมแรกกับบรรยากาศการลงทะเบียนของนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างครึกครื้น จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดด้วยการกล่าวต้อนรับจาก ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เน้นการให้ข้อมูลภาพรวมของคณะและสาขาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการ แบ่งกลุ่มและรู้จักเพื่อนใหม่ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรินทรา วิริยา รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ต่อด้วยกิจกรรมวิชาการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวแรก...สู่โลกวิศวกรรมอุตสาหการ” และ “เรียนรู้การพิทักษ์โลกอุตสาหกรรม” ในการติดอาวุธและร่วมออกแบบสร้างสรรค์ขั้นตอนการผลิต โดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พงศธรวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

     ช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ขั้นตอนการบริหารแบบวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่านกิจกรรม Workshop “The Secret Weapon of The Guardians”ในแต่ละกลุ่มส่วมบทบาทเสมือนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และเพื่อหาทีมที่ทำกำไรได้สูงสุด รับของรางวัลเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะได้อย่างมากมาย ส่งท้ายกับกิจกรรมวันนี้โดยตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวความประทับใจ และแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต พร้อมท่านวิทยากรสรุปโครงการ เตรียมความพร้อมเป็นเหล่าผู้พิทักษ์ ในครั้งนี้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และของรางวัลมากมาย รวมถึงเพิ่มความรู้ในการวางแผนขั้นตอนการทำงานและระบบการผลิต เพื่อเป็นแนวทางการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตในยุคของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ฃ

สำนักสื่อสารองค์กร

Subcategories