เปิดรับสมัครปีการศึกษา : 2559 ภาคการศึกษาพิเศษ

1. กรอกเลขที่บัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด เพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
2. ทำการลงทะเบียน เมื่อยังไม่เคยลงทะเบียน
3. หรือทำการแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
4. ยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน
(กรุณาตรวจสอบข้อมูล ก่อนการ กด “ยืนยันข้อมูล” เนื่องจากระบบไม่อนุญาติให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆ หลังจากการกดยืนยันการสมัครออนไลน์
กรณีที่ผิดพลาด สามารถดำเนินการได้โดยสั่งพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแก้ไขในใบสมัครพร้อมลงนามกำกับในจุดที่แก้ไข)

5. พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน
6. ตรวจสอบอีเมล์ เพื่อเลือกสถานที่สอบคัดเลือก

สมัคร+สอบ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   
เลขบัตรประจำตัวประชาชน : - - - -
เลขที่ Passport :
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์